a megjelenés sorrendjében (elöl a legfrissebbek)

Varga László:
Szellemi harc 2.0

Laci atya elmélkedéseiből sugárzik a megélt és megszenvedett békesség. Fergeteges humorral, mély alapossággal osztja első kézből vett bölcsességeit. Ez nem visszáru, nem használt gönc. Pontosabban használták már milliónyian, mégis egyre jobban fénylik. Aki püspök atyát választja vezetőül, bejárja a legmélyebb és legmagasabb régiókat, összetett szellemi jelenségeket érthet meg evangéliumi egyszerűségű gondolatmenetekből.
(Lackfi János)

Varga László:
Igazságban szeretni

Öt része van e könyvnek, de összefoglalva egy hosszú mondat: IGAZI ISTENKÉPÜNK ISTENE A VÉGTELEN SZERETET, és nekünk bizalommal és az égő tüzes szeretettel kell Őt szeretnünk. Akik nyitott szívvel, értelemmel és hittel olvassák, azok hálásak lesznek az igazság fényéért, és lelkileg fognak átalakulni.
(Gyulay Endre ny. püspök)

Varga László:
Szellemi harc 2.0

A könyv az értelem útján juttat el minket a szív mély hitéhez, hogy a szívünkkel is lássuk, felismerjük a bennünk élő, minket megváltó Jézust. Miért nem félt Ő, miért félünk mi? Hogyan válhatunk mi is hasonlóvá hozzá a legkiélezettebb, legtragikusabb helyzeteinkben, amikor jó döntést kell hoznunk? Ehhez kapunk óriási segítséget a könyv elolvasása által.
(Csókay András)

Udvardy Márton:
Új életforma Imádság az élet

A keresztény életszentség nem sikertörténet, hanem kapcsolat. Sebzettség, megtöretés, gyógyulás és szabadulás Krisztusban. Szeretettel ajánlom ezt a kis könyvet, mert nekem is segített. Te vedd és olvasd, én pedig imádkozom érted is, hogy szabadságra juss!
(Varga László megyéspüspök)

Varga László:
Legyetek követői(m)

Amikor először találkoztam Laci atyával, egymás után leraktam eléje a köveket, amelyeket évek óta gyűjtögettem, cipeltem magamban. Az első mondata ez volt: „Örülök, hogy téged is szeret az Isten.” És a kövek hirtelen eltűntek, mintha sohasem lettek volna. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki köveket cipel.”
(Görgényi Tamás)

Varga László:
Felemelő

„Ez a könyv egy felénk nyújtott aranytálca, amelybe Laci atya összegyűjtött az ajándékokból egy nagy csokorra valót. Vajon le tudjuk-e venni azokat, amelyek nekünk szólnak? Meghalljuk-e, hogy melyiken keresztül hív Isten minket egy új, kibontakozó, teljes életre? Kívánom, hogy a könyv mindenki számára hozza el Isten országát itt és most.”
(Komár Nelli)

Josip Lončar:
A Szentmise

„Josip Loncar A szentmise című könyve az Úr utáni vágyakozásból született. Meg akarja mutatni mindannyiunknak, hogyan válaszoljunk erre a felfoghatatlan, lángokkal ölelő, végtelen és pótolhatatlan szeretetre, hogyan lehet a szentmise a megszokás, vagy a parancs betartása helyett az Istennel való személyes, bensőséges találkozás titokzatos lehetősége.”
(Fábry Kornél atya)

Varga László:
Irgalom

„Valakinek mondtam: Az idei lelkigyakorlat a csúcs! A következő évben előző mondatomat visszavontam, mert az idei a csúcs! Ez évről évre így megy… Így vagyok Püspök atya könyveivel: egyre magasabb csúcsokra vezet – vagy másképpen fogalmazva – egyre mélyebbre vezet az erdőbe, ahol csodálatos titkokat talál az ember.”
(Somos László atya)

Varga László:
Kiválasztottság és küldetés

„A pesti Szent István könyvesboltban gyakran megfordulok, és egy alkalommal Sándor Gyuri barátommal együtt csócsáltuk az újabb könyveket. Ő hívta fel a figyelmem Laci atya könyvei-re. Rögtön vettem jó néhány példányt, és gőzerővel, nagy örömmel olvastam a sorait. Rögtön fel is hívtam, szeretettel gratuláltam neki: REMEKEK!”
(Eperjes Károly színművész)

Josip Lončar:
Szeretném, hogy élj

„Josip Loncar Szeretném, hogy élj című könyve önvizsgálatra indít, vajon hitben élünk-e? Egyben meghív minden olvasót egy mélyebb és szorosabb kapcsolatra Jézus Krisztussal. A szerző elmélkedésre, lelkigyakorlatra hívja az olvasókat, és aki enged a hívásnak, rátalál az Életre!”
(Varga László kaposvári megyéspüspök) Jelenleg kiadónknál nem elérhető, szeptember 20. után rendelhető lesz!

Varga László:
Szemlélődés


„Varga László a nagy célokat – Istenhez tartozni – sohase téveszti össze a nagy szavakkal. Tudja, hogy minden, ami Istenről, a Vele való kapcsolatról szól, csak töredékes. Isten túl van a szavakon és fogalmakon. Legújabb kötete is abba a feszültségbe von be bennünket, amely az Istenben meglévő személyes és végtelen között áll fenn.”
(Tolnai Mária)

Varga László:
Minden kegyelem


„Jézus szavaival élve, nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék (Mk 4,21). Igazi lámpás ez a könyv! Minden egyes lapján egy-egy régről ismert, örök érvényű igazság megdöbbentően egyszerű megfogalmazásban, és – talán ezért – az olvasóra katartikus erővel hatóan új köntösben fénylik fel.”
(Dr. Rumszauer Miklós atya)

Josip Lončar:
Az ima iskolája
A nyelvek imája

„Josip Lončar könyve segít a túlterhelt keresztényeknek abban, hogy ne váljanak „terheltté”, gyógyítja a lelki sebeket, a hit útjára vezeti az olvasót és segít helyes fogalmat alkotni Istenről. Gyakorlati tanácsai az Imaiskolában és a nyelveken szólás gyakorlásában is rendkívül hasznosak.”
(Varga László kaposvári megyéspüspök)

Varga László:
Testünk, a szeretet tanúja 1.

„Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. A lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat, de lelki fejlődéseteket az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé.”
(Dr. Hörcsik Edit pszichiáter)

Varga László:
Testünk, a szeretet tanúja 2.

„Elsősorban fiatal keresőknek szól ez a könyv. Jegyességre, házasságra való előkészítésre hív. Jó kis kézikönyvre találnak a papok, lelkipásztorok is Laci atya írásában. Ajánlom azoknak is, akik családi értékek mentén felnőve kissé eltávolodtak hitüktől, a keresztény értékektől, szemlélettől, és elfelejtették a szentségek gyógyító erejét.”
(Dr. Magyar Balázs)

Josip Lončar:
Rózsafüzér I.

„Csak a „legek” szintjén tudom méltatni Josip Lončar művét. A szerző úgy beszél Istenről és a Szűzanyáról, hogy közben imádkoztat. Nagy segítség azoknak, akik elmélyülten, tudatosan szeretnének imádkozni. Hiteles, őszinte minden vonatkozásban. Nyugodtan állíthatom, hogy a legjobb írás, amit ebben a témában eddig olvastam.”
(Dr. Rumszauer Miklós atya)