ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.ateeleted.com honlapra vonatkozóan

A szolgáltatásainak igénybevétele és megrendelése véglegesítése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot.

Tájékoztatjuk, hogy megrendelése véglegesítésével jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát elfogadja.

Jelen tájékoztató célja, hogy az eladó/adatkezelő bemutassa a honlap felhasználói számára az egyes termékei megvásárlásának menetével kapcsolatos tudnivalókat.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdései esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

A jelen ÁSZF 2020. december 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szent Imre Alapítvány jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi.

Eladó:

Szent Imre Öröksége Alapítvány

Székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

Nyilvántartási szám: 14-01-0000601

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18764600-1-14

Email: sziakiado@gmail.com

Telefon: +36 30 619-46-32

Képviselő: Dr. Farkas Géza elnök, email: szimalap96@gmail.com

Bankszámlaszám: 10918001-00000027-11090002

Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató:

Az Adatfeldolgozó és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Balogh Ádám egyéni vállalkozó

Székhely: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos u. 70/A.

Nyilvántartási szám: 54713998

Adószám: 55965882-1-34

E-mail: webbalogh@gmail.com

Telefon: +36 70 334 8951

Képviselő: Balogh Ádám

E-mail: webbalogh@gmail.com

Telefon: +36 70 334 8951

A Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

ICON MÉDIA Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

Adószám: 14275270-2-03

E-mail: info@webdigital.hu

Telefon: +36 70 518 1943

Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a nemzeti valamint az Európai Unió jogi aktusai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet

VÁSÁRLÁS

Regisztráció

A termékek megrendeléséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Amennyiben a vásárló regisztrálni kíván, úgy az alábbi adatokat köteles megadni:

 • név
 • jelszó
 • email cím

A vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció nélkül a Facebook fiókjába feltöltött személyes adatait használja.

A vásárló által a Facebook oldalon alkalmazott megosztási beállításaiért és ezzel összefüggésben a Facebook fiókkal történt belépés során elérhetővé tett személyes adataiért felelősség a vásárlót terheli.

A regisztráció során az alábbi személyes adatokat használjuk fel:

 • név
 • Facebook azonosító
 • e-mail cím

A vásárló regisztráció nélkül a megrendelés során az alábbi személyes adatokat köteles megadni:

 • név
 • cím (szállítási és számlázási)
 • telefonszám
 • vásárló által megadott egyéb adat, megjegyzés

A vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztráció során köteles valós személyes adatokat megadni.

A regisztrációt követően a vásárló az e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás vagy személyes átvétel útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.

A vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával egyidőben, önkéntesen és befolyásmentesen, egyértelmű megerősítő cselekedettel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató és ÁSZF feltételeit megismerte és a személyes adatok hozzájárulás és/vagy szerződéses jogalappal kezelését elfogadja.

A megrendelés leadásával és annak a webáruház általi elfogadásával a felek között elektronikus úton létrejött szerződéses jogviszony jön létre.

A vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott személyes adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót felelősség nem terheli.

Az eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A vásárlás menete:

 1. A termék ára

A Szent Imre Alapítvány tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás és csomagolás díját.

A Szent Imre Alapítvány tájékoztatja a külföldi vásárlóit arról, hogy az értékesítés során magyarországi ÁFÁ-t alkalmaz.

A megrendelt termékek után külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert csomagolás költségét a szállítás költsége tartalmazza.

 

A Szent Imre Alapítvány működésének támogatása céljából a könyvek eladási áránál két árat tüntet fel, egy alapárat és egy támogatói árat. A vásárló döntésének megfelelő eladási árat választhatja ki. A Szent Imre Alapítvány minden esetben feltünteti, hogy mely termék eladási ára az alapár és melyik a támogatott ár. Az alapár és a támogatott ár nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17. § (7) bekezdése szerinti több eladási árnak.

 

Akciók

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, úgy az eladó teljeskörűen tájékoztatja a vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Hibás ár

Amennyiben a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. Szent Imre Alapítvány a termékek eladás árának feltüntetésekor a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a Szent Imre Alapítvány köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár alkalmazására. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 1. A termékek megjelenítése

A vásárló a weboldalon kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak ismertetőjét. Az egyes termékek lényeges tulajdonságairól az adott termékre kattintva található részletes tájékoztatás, illetve útmutató.

A termékek adatlapján a vásárlók ajánlókat, kedvcsináló bemutató írásokat olvashatnak, illetve a honlapon elérhetővé tesszük a szerzők életrajzát és fotóját.

 

 1. A termékek kiválasztása

A termék és mennyiség kiválasztása a „KOSÁRBA TESZEM” ikonra kattintással történik.

A termék a kosárba helyezéstől számított következő nap 24. órájáig a kosárban marad és ugyanezen típusú termék más vásárlók számára ezen időszak alatt csak a készlet erejéig elérhető, a lefoglalt konkrét terméket más vásárló saját kosarába rakni nem tudja.

Amennyiben az adott terméket nem vásárolja meg, a termék a következő nap 24. óráját követően kikerül a kosarából és az más vásárlók számára is elérhetővé válik.

A kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. A vásárlónak lehetősége nyílik a megrendelt mennyiség és a megrendelt termékek árának ellenőrzésére.

A vásárlás folyamán a kosárba helyezett termékek bármikor módosíthatók, a vásárló a bevitt adatokat az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat kijavíthatja.

A rendelés végösszege új termékek hozzáadásával vagy törlésével automatikusan frissítésre kerül.

A rendelés összesítése során a vásárló megjegyzést fűzhet a rendeléséhez.

Amennyiben a vásárlónak a szállítással kapcsolatos megjegyzése van, azt mindenképpen megjegyzésként szükséges rögzíteni.

 

 1. A megrendelés lemondása

Megrendelését a termékek kiszállításáig megváltoztathatja. Ez esetben írjon az alábbi e-mail címre: sziakiado@gmail.com.

Hivatkozásként kérjük a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni.

A fenti telefonszámon történő hívásért a vásárlót emelt díj nem terheli.

 

 1. Fizetés

Ha a vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, hogy megvásárolja a kiválasztott termékeket akkor a „vásárlás” gombra szükséges kattintani.

A “vásárlás” gomb megnyomásával a vásárló tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, a vásárlás gomb megnyomásával a felek között az adásvételi szerződés létrejön.

A vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző menüpontba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló email alapján minden költséget tartalmaz.

Az értékesítésre kerülő termékek tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§ (1) bekezdése szerint a teljes vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartjuk.

A megrendelés elküldéséhez a vásárló szállítási és számlázási címet, valamint szállítási, fizetési módot tud kiválasztani az alábbi lehetőségek közül:

Fizetési módok:

Bankkártyás fizetéssel:

Bankkártyás fizetési mód esetén az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay* online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt A SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. A teeleted.hu Webshop bankkártya információkat nem tárol. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja webáruházunkba. A Simple Pay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett oldal. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a vevőt az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli. A kárytabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes!

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron*, Maestro*.

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron*, Maestro
* Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.

A fizetés lépései a következők:
A vásárló a webáruházban kiválasztja a vásárolni kívánt terméket és kosárba teszi, majd a rendelési folyamaton véglegesíti a megrendelését.

A megrendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak ezen a felületen a jelölőnégyzet kipipálásával, egyértelmű megerősítő cselekedettel, el kell fogadnia a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, majd pedig a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A webáruház online felületén elhelyezett „Vásárlás befejezése” gombra kattintva a vásárló a SimplePay rendszerhez kapcsolódik és az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol a vásárló megadja a bankkártya adatait. A SimplePay rendszer a vevő kártyája adatait nem tárolja és azokhoz az OTP Mobil Kft. később sem fér hozzá. A „Vásárlás befejezése” gombra történő kattintással a vásárló elfogadja a SimplePay ÁSZF-et és az OTP Mobil Kft. adatkezelési szabályzatát.

Az OTP Mobil Kft. a vevő által megadott kártya adatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a vevő kártyáját a vevő bankja zárolja/megterheli a megrendelés ellenértékének összegével.

Az OTP Mobil Kft. e-mailben visszaigazolja a sikeres vásárlást a vevőnek, így a teeleted.hu webshop felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette, és ez alapján teljesíti a megrendelését.

Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

*A SimplePay által biztosított fizetési szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni. Az igénybevétel során magára nézve kötelezőnek ismeri el az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgálatás Általános Szerződési feltételekben (ÁSZF) foglaltakat és a banki tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja.

Az OTP SimplePay fizetési megoldásról bővebben a SimplePay fizetési tájékoztatójában olvashat.

Átutalással: A vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 2 napon belül köteles átutalni. Az összeg eladó bankszámláján történő jóváírását követően a vásárló jogosult a termékek általa meghatározott módon történő átvételére.

A Szent Imre Alapítvány bankszámlaszáma: 10918001-00000027-11090002

A vételárat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőzően a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni a megrendelt termékeket.

 

 1. A rendelés feldolgozása

A rendelés feldolgozása 72 órán belül megtörténik.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az eladóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szent Imre Alapítvány kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a vásárló nem megfelelő, hibás, inaktív e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló email a vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Az adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

A megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, a webshop rögzíti a megrendelést, ami utóbb hozzáférhető lesz a megrendelő számára is.

 

 1. Teljesítési határidő

Magyarország területén 5 munkanapon belül.

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Házhozszállítás a  GLS General Logistics Systems Hungary Kft. által:

A Név:
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely:
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Honlap:
https://gls-group.eu/HU/hu/home
https://csomag.hu/hu
https://ecsomag.hu
Ügyfélszolgálat
Telefon:
+36 29 88 67 00
Mobil:
+36 20 890-0660

 

A feladásról e-mailt küldünk Önnek.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Szállítási díjak: (az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák):

Max. 2 db kisméretű könyv, 250 gr alatt: 900,- Ft.

Házhozszállítás a Magyar Posta által:

A MAGYAR POSTA ZRT. AZONOSÍTÓ ADATAI
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408
Számlavezető pénzintézet neve: TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.

A MAGYAR POSTA ZRT. SZÉKHELYE
Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A MAGYAR POSTA ZRT. E-ÜGYINTÉZÉSI KÖZPONTI HIVATALI TÁRHELYE
Hivatali tárhely hosszú elnevezése: Magyar Posta Zrt. hivatalos elektronikus elérhetőség
Hivatali tárhely rövid elnevezése: POSTAEUGY
KRID: 242515371

A MAGYAR POSTA ZRT. TERÜLETI IGAZGATÓSÁGAI
(ZÁRÓJELBEN A RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉS)
Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatósága
(Központi Területi Igazgatóság)
1101 Budapest, Üllői út 114-116.
Illetékességi területe:
Budapest, Pest megye

Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Igazgatósága
(Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság)
4046 Debrecen, Múzeum u. 3.
Illetékességi területe:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatósága
(Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság)
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
Illetékességi területe:
Baranya megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye

A MAGYAR POSTA ZRT. KÜLFÖLDI ELNEVEZÉSEI
Hungarian Post Limited Private Company, Hungarian Post Pte Ltd.
Ungarische Post Aktiengesellschaft mit geschlossenem Aktionarskreis, Ungarische Post AG. mit geschlossenem Aktionarskreis
Postes Hongroises Société Anonyme Privée, Postes hongroises S.A. Privée
Akcionyernoje obscsesztvo zakritogo tyipa Vengerszkaja Pocsta, ZAO Vengerszkaja Pocsta

Magyarország területén a megrendelt termékeket a feladástól számított 5 munkanapon belül szállítjuk. A feladásról e-mailt küldünk Önnek.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Szállítási díjak: (az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák):

 1. kategória: max. 2 db kisméretű könyv, 220 gr alatt, a Magyar Postán levélként feladva: 900,- Ft.
 2. kategória: 220 gr és 1,7 kg között, 3 db kisméretű könyvtől kezdve, vagy nagyméretű könyvek ugyanilyen súlyhatárral, csomagként feladva: 1.890,- Ft.
 3. kategória: 1,7-3,4 kg között csomagként feladva: 2.590,- Ft.
 4. kategória: 3,4-40 kg között csomagként feladva: 3.590,- Ft.

A szállítással kapcsolatos kifogások:

A vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár, illetve a könyvesbolt munkatársa előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. A vásárló sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szent Imre Alapítvány nem fogad el.

A hibás vagy sérült árut 3 munkanapon belül költségmentesen cseréljük.

Amennyiben a vásárló a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, úgy a már megfizetett áru ellenértékét 3 napon belül kezelési költség nélkül visszafizetjük.

A Szent Imre Alapítvány tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelt termékek átvételére kizárólag azok ellenértékének megfizetése esetén van mód. A Szent Imre Alapítvány a megrendelt termék átadását mindaddig visszatarthatja, amíg nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént.

Szállítás Magyarország területén kívül:

Egyedi igények esetén a vásárló írásban kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén maga oldja meg. Ebben az esetben a vásárló saját maga rendeli meg és egyenlíti ki a kiszállítás időpontját és költségét. A vásárló által rendelt futárszolgálat költségvonzatára és a kiszállítás időtartamára az eladó nem vállal felelősséget. Az eladó felhívja a vevő figyelmét, hogy egyes országokba való kiszállítás esetlegesen felmerülő vámköltséget vonhat maga után.

Weboldal:

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szent Imre Alapítvány jogosult a weboldal jellemzőit, úgy, mint megjelenését, tartalmát a felhasználó értesítése nélkül módosítani.

A Szent Imre Alapítvány jogosult a weboldal működését megszüntetni és a felhasználók regisztrációját, célhoz kötöttség elvére figyelemmel, törölni.

Erről a Szent Imre Alapítvány a felhasználókat a weboldalon tájékoztatja.

A Szent Imre Alapítvány a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és működését az év 365 napjában folyamatosan, napi 24 órában biztosítja, kivéve:

 • karbantartási munkák miatt fennálló szünetelés
 • vis maior: a weboldal Szent Imre Alapítványon kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése, így különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
 • harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

A weboldal a Szent Imre Alapítvány szellemi tulajdona, a tartalmának bármely formában történő használata például a logó, és márkajelzés, program kódok és grafikai elemek használata csak a Szent Imre Alapítvány előzetes engedélyével lehetséges. A Szent Imre Alapítványt megilleti továbbá a weboldalon található összes információ és adat összessége tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben a Szent Imre Alapítvány. hozzájárulása szükséges.

A weboldal a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a domain nevet, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szent Imre Alapítvány rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal, szerzői jog alapján őt megillető vagyoni jogokkal. Ezen megjelöléseket a Szent Imre Alapítvány kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan kifejezett magatartást, vagy hallgatólagosan nem vehet részt olyan cselekményben, amely a Szent Imre Alapítvány szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a weboldallal kapcsolatban jogot szerez.

A weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény – ideértve a weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is – a Szent Imre Alapítvány tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag a Szent Imre Alapítvány engedélyével kerülhet sor.

A Szent Imre Alapítvány nem tartozik felelősséggel a weboldalon szereplő regisztráció során megadott adatok valódiságáért, adatok, információ helyességéért és ezen adatok, információ felhasználásából eredően esetlegesen a felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért vagy egyéb hátrányos következményekért.

A Szent Imre Alapítvány nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a felhasználó a jelszó titkosságának megőrzésére vonatkozó előírásoknak nem tett eleget.

A Szent Imre Alapítvány nem tartozik továbbá felelősséggel olyan felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

A felhasználó köteles a Szent Imre Alapítványt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a weboldal működésében bármely hibát észlel, ennek keretében köteles továbbá tájékoztatni a Szent Imre Alapítványt az ezzel kapcsolatos összes körülményről, valamint a kapcsolódó összes információról.

A Szent Imre Alapítvány kizárja felelősséget vírusok vagy egyéb programok használata következtében felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

Tájékoztatás az eladó és a fogyasztónak minősülő felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

Eladó neve:

Szent Imre Öröksége Alapítvány

Székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

Nyilvántartási szám: 14-01-0000601

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18764600-1-14

Email: sziakiado@gmail.com

Telefon: +36 30 619 46 32

Képviselő: Dr. Farkas Géza elnök, email: szimalap96@gmail.com

A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a Szent Imre Alapítvány panaszkezelési módjáról:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási, illetve felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó/felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF mellékletében szereplő csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szent Imre Alapítvány postacímére vagy az elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szent Imre Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás vagy felmondás esetén a Szent Imre Alapítvány a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szent Imre Alapítvány a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szent Imre Alapítvány nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szent Imre Alapítványnak vagy a Szent Imre Alapítvány által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szent Imre Alapítvány vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szent Imre Alapítvány vállalta e költség viselését.

Termék adásvétele esetén a Szent Imre Alapítvány mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szent Imre Alapítványt felelősség nem terheli.

A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak

  – romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében

  – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

  – olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta

– hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az eladó a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szent Imre Alapítvány hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szent Imre Alapítvány számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szent Imre Alapítvány költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szent Imre Alapítvány adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szent Imre Alapítvánnyal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szent Imre Alapítvány nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék előállítójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Termékeinkre 1 év jótállást vállalunk.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén):

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Tájékoztató a fogyasztót érintő egyéb kérdésekről

A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás, valamint költségek:

A fogyasztó részére a honlapon történő regisztráció ingyenes, a fogyasztó külön díj vagy költség megfizetésére nem köteles. Fogyasztó a megrendelt termékek ellenértékét, valamint a szállítás díját köteles megfizetni.

A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:
Felhasználó jogosult a weboldalon meglévő regisztrációját bármikor törölni. Bármely, ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatás esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében jelen ÁSZF adott szolgáltatásra vonatkozó részében, illetve a weboldalon található.

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:
A Szent Imre Alapítvány az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide nem értve az olyan infrastruktúrát, amelynek befolyásolására a Szent Imre Alapítványnak nincs lehetősége) működtetése során minden szükséges és észszerű intézkedést megtesz, az eszközök megfelelő szintű informatikai és egyéb védelmét folyamatosan biztosítja. A Szent Imre Alapítvány gondoskodik továbbá a digitális adattartalomhoz kapcsolódó eszközök illetve adattartalom megfelelő elhelyezéséről és tárolásáról.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A weboldal együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt webböngészővel és operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

Panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

A Szent Imre Alapítvány a panaszkezelés körében a fogyasztókat az alábbiakról tájékoztatja:

A fogyasztó a termékkel vagy a Szent Imre Alapítvány tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szent Imre Öröksége Alapítvány

Székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

Email: sziakiado@gmail.com

Telefon: +36 30 619-46-32

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Szent Imre Alapítványhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Szent Imre Alapítvány tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy webshop tevékenységével, vagy a forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat elektronikus és postai úton is benyújthatják.

A Szent Imre Alapítvány a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szent Imre Alapítvány a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja
 2. b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén az érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül megküldi a fogyasztónak,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

A válasz másolati példányát, valamint a panaszról felvett jegyzőkönyvet a Szent Imre Alapítvány 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szent Imre Alapítvány az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra 30 napon belül érdemben írásban válaszol és azt a fogyasztó részére elküldi.

Amennyiben a Szent Imre Alapítvány a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt indokolással a fogyasztó részére írásban elküldi. A panasz elutasítása esetén a Szent Imre Alapítvány köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Szent Imre Alapítvány és a fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szent Imre Alapítvány székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: +82 501 026

Email cím: afeherne@skik.hu

A fogyasztó számára a békéltető testületi eljáráson túl az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Bírósági eljárás:

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF-en túl az Adatkezelési tájékoztató, valamint a 2016/679 számú EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szabályozzák.

Külföldre történő értékesítés esetén a vásárlásra jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A fogyasztóval történő kommunikáció nyelve elsősorban a magyar nyelv. A külföldi vásárló a jelen ÁSZF rendelkezései szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fogyasztó panaszának előterjesztésére igénybe veheti az Európai Online vitarendezési platformot is.

A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. Az OVR-platform az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el.

A vitarendezési testületek pártatlan szervezetek/személyek. Céljuk, hogy segítsenek a fogyasztóknak és kereskedőknek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.

Az online vitarendezési platform használata egyszerű. A felhasználók az eljárás során mindvégig eligazítást kapnak. A platform az összes uniós nyelvre tud fordításokat készíteni, és a panaszkezelés során automatikus határidőkkel dolgozik.

Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összeg fejében rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők pedig elkerülhetik a hosszú pereskedési eljárásokat, és megőrizhetik az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolataikat.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát az online vitarendezési platform honlapján keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A honlap címe:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Záró rendelkezések:

A vásárló a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szent Imre Alapítvány jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges személyes adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt, tekintettel arra, hogy az adatkezelőt a fenti jogszabály kötelezi a kiállított számlák 8 évig történő megőrzésére.

A Szent Imre Alapítvány, mint adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése semmisnek minősül, úgy az nem érinti az egész ÁSZF érvényességét.

A Szent Imre Alapítvány fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát. A módosítások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szerződő Felek rögzítik, hogy vitás kérdéseik esetére kikötik a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességét.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szent Imre Alapítvány

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: