Adatkezelési Tájékoztató

a www.teeleted.com honlapra vonatkozóan

 

A honlap megtekintése és szolgáltatásainak igénybevétele során a látogató (továbbiakban: Érintett) személyes adatokat adhat meg. Jelen tájékoztató célja, hogy a Szent Imre Örökség Alapítvány (Továbbiakban Alapítvány vagy Adatkezelő) bemutassa a honlap felhasználói számára a személyes adatokon végzett adatkezelési gyakorlatát, adatai védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint informálja az Érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, az aktuális tájékoztatók a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 1. Adatkezelő:

 

A www.teeleted.hu weboldal üzemeltetője a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány.

 

Szent Imre Öröksége Alapítvány

Székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

Nyilvántartási szám: 14-01-0000601

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18764600-1-14

Email: sziakiado@gmail.com

Telefon: +36 30 619 46 32

Képviselő: Dr. Farkas Géza elnök, email: szimalap96@gmail.com

 

 1. Az Adatfeldolgozók köre:

 

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók és közös adatkezelők jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Társaságunk a következő tevékenységi körben dolgozó adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

 

Balogh Ádám egyéni vállalkozó – Honlapfejlesztő

 

Székhely: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos u. 70/A.

E-mail: webbalogh@gmail.com

Honlap: https://webbalogh.hu

Telefon: +36 70 334 8951

Adatkezelési tájékoztató: https://webbalogh.hu/adatvedelmi-nyiltakozat/

 

ICON MÉDIA Kft. – Tárhelyszolgáltató

 

Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

Adószám: 14275270-2-03

E-mail: info@webdigital.hu

Honlap: webdigital.hu

Telefon: +36 70 518 1943

Adatkezelési tájékoztató: https://webdigital.hu/adatkezeles.php

 

OTP Bank Nyrt. – Banki szolgáltatások

 

Székhely:        1051 Budapest Nádor utca 16.

Telefon:           +36 1/20/30/70 3 666 666

E-mail:             informacio@otpbank.hu

Weboldal:        otpbank.hu

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. – Online fizetési szolgáltatások

 

Székhely:        1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Telefon:           +36 1 5100 374

E-mail:             adatvédelem@otpbank.hu

Weboldal:        simplepay.hu

Adatvédelmi Tájékoztató: https://simplepay.hu/old/docs/202007/OTPM_kereskedoi_kapcsolattartoi_adatkezeles_hun_20200727.pdf

 

KBOSS.hu Kft. – Számlázóprogram

 

Székhely:        1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon:           +36 30 35 44 789

E-mail:             dpo@kboss.hu

Honlap:            számlázz.hu

Adatvédelmi Tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok

 

Corella-Contir Számviteli Kft. – Könyvelési szolgáltatások

 

Székhely:        7400 Kaposvár, Balázskert köz 10.

Iroda:              7400 Kaposvár, Balaton u. 3.

Telefon:           +36 82 429 257

E-mail:             corella@t-online.hu

Honlap:            corella.hu

Adatvédelmi Tájékoztató:

 

 

Magyar Posta Zrt. – Csomagszállítás

Székhely:      1038 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím:      1540 Budapest
Telefon: +36-1-767-8282
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: adatvedelem@posta.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

H24 Parcel Zrt.- Csomagszállítás / futárszolgálat

 

Székhely:        1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon:           +36 20 224 2424

E-mail:             24hfutar@24hfutar.hu

Honlap:            24hfutar.hu

Adatvédelmi Tájékoztató: http://24hfutar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama

 

3.1.Online termékértékesítés során kezelt adatok

 

Az adatkezelés célja: a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pont szerinti hozzájárulás,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) pont szerinti szerződés teljesítése.

Az adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év, a hozzájárulás visszavonásakor a kezelt személyes adat azonnal törlésre kerül.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.

 

3.2.Hírlevél szolgáltatás igénybevétele

 

Az adatkezelés célja: az érdeklődők informálása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pont szerinti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adattárolás módja: elektronikusan.

 

3.3.Pályázatok lebonyolítása során kezelt adatok

 

Az adatkezelés célja: a pályázatok sikeres lebonyolítása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, fotódokumentációk

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pont szerinti hozzájárulás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig,

A jogi kötelezettségen alapuló adatokat a pályázat befejezése után 10 évig őrizzük.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.

 

3.4.Természetes személyek részére kiállított számlán szereplő adatok kezelése

 

Az adatkezelés célja: adózási és számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

A kezelt adatok köre: név, lakcím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adattárolás határideje: a számla, nyugta kiállítását követő 8 év.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

 

3.5.A honlapon meghírdetett rendezvényeken rögzített képfelvételek adtakezelése

 

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány által szervezett programok népszerűsítése.

A kezelt adatok köre: képmás, élő közvetítés.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pont szerinti hozzájárulás..

Az adattárolás határideje: az elérni kívánt cél teljesüléséig. A hozzájárulás visszavonását követően, az adatok azonnal törlésre kerülnek.

Az adattárolás módja: elektronikusan

 

 • Az Alapítvány honlapjának látogatóinak adatkezelése:

 

Az Alapítvány az interneten ateeleted.hu néven honlapot tart fenn. A honlapon használt sütikről bővebb információt a Süti Tájékoztatóban olvashat.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei,  a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

Az adatkezelés módja: elektronikus

 

 • E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés módja: elektronikus

 

 • Adatkezelés az Alapítvány Facebook oldalán

 

Az Alapítvány a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás és a tevékenység népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

 

Az adatkezelés célja: az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése

A kezelt adatok köre: érintett neve, képmása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás

Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikus

Az Alapítvány Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg.

 

 1. Sütik használat:

 

Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

 

 • Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Ektv. 13/A (3)

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik:

látogatói munkamenet végéig

Használatot elősegítő sütik:

6 hónapig

– Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

stb.

 

 

 

 • Statisztikai célú sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

 

Az Ön hozzájárulása

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat.

Sütitől függően:

 

– munkamenet végéig

– 2 évig

– 24 óráig

– 1 percig

– 90 napig

Google Analytics kód

 

_ga

_gid

_gat

_gac_<property-id>

 

 

 • Célzóés hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketing kommunikációját még jobban az Érintett igényeihez igazíthassa és az ő számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.

A weboldalon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:

 

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/

 

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

 

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Sütitől függően:

 

– 90 napig

– 18 hónapig

– vagy 2 évig

– Google Adwords konverziós kód

– Google Adwords remarketing kód

– Google Analytics remarketing funkció

– Facebook konverziós kód

– Facebook remarketing kód

– DoubleClick Floodlight kód

– portalId

 

 

 • Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

 

 1. Személyes adatokhoz hozzáférő személyek

 

Az adatokhoz az Adatkezelő online rendelésekkel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

 

 • Kiszállítás esetén

 

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a H24 Parcel Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.) címzett felé kerül továbbításra.

 

 1. Külföldi adattovábbítás:

 

Az EGT- államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

 1. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

 

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Adatvédelmi incidens

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Az érintettek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

 

 1. Az Érintett tájékoztatáshoz való joga

 

Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

 

 1. Az Érintett hozzáférési joga

 

Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

IX.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szüksé

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában törté

 

 1. Jogszabályi háttér

 

Az Adatkezelő a www.teeleted.com honlap üzemeltetése során az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: )
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: )
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: )
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: )
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. (továbbiakban Fogyvéd tv.)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: )
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

Jogorvoslatok rendje

 

 1. Panasz benyújtása

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Szent Imre Öröksége Alapítvány

Székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

Nyilvántartási szám: 14-01-0000601

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18764600-1-14

Email: sziakiado@gmail.com

Telefon: +36 30 619 46 32

Képviselő: Dr. Farkas Géza elnök, email: szimalap96@gmail.com

 

 1. Bírósági eljárás indítása

 

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kell fordulni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Honlap: www.naih.hu

 

Utolsó frissítés: Kaposvár, 2020. december 21.