Küldetésünk

Minden egy meghívással kezdődött…
Aztán a meghívásból döntés lett…
A döntésből hivatás…
A hivatásból út…

Egy út, egy élet és sok-sok gondolat, mely mind egy üzenetet közvetít: Te vagy a szeretett! „A Te életed” honlap azért jött létre, hogy aki keresi az Istenhez és a vele való kapcsolathoz vezető utat, rátaláljon.

Azért jött létre, hogy a hétköznapi rohanásból elvezessen a szemlélődésig, a belső békéig. Elvigyen az olvasás csendjén keresztül szívünk és énünk legbelső helyére, hogy ott gyógyítson és felismertesse Istengyermeki mivoltunkat.

Sok címke van manapság ránk aggatva, sokban mi magunk találjuk meg a biztonságot, mégis az itt található könyvek legtöbbsége meghív egy útra, melyben felismerhetjük igazi önazonosságunkat!

A célunk, hogy az Atya üzenete: „Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied” Mt 15, 31 eljusson mindenkihez. Eljusson Hozzád is, elhidd, és másokat is meghívj erre az útra!

Ez a szeretet útja…,
a megbocsátás útja…,
az újrakezdés útja….

Akárhol is vagy, akárhol is tartasz, ma meghív, hogy járd vele az utad, és segíts másoknak is. Varga László megyéspüspök, Josip Loncar karizmatikus szerző, és Udvardy Márton diakónus írásain keresztül betekintést nyerünk az ima, az evangelizáció, a Szentírás örömébe, és a Szűzanyával való bensőséges kapcsolatba is.

Amikor elindult a Szent Imre Alapítványban a könyvek kiadása, még csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne Laci atya (Varga László megyéspüspök) lelkigyakorlatait elolvasni. Később rájöttünk, hogy ez nemcsak nekünk nyújt segítséget, hanem azoknak is, akik nem lehettek jelen ezeken a lelkigyakorlatokon. Ezért kezdetben csak magunk és szűkebb közösségünk tagjainak adtuk ki őket, majd az egyre nagyobb és szélesebb körű érdeklődés vezetett minket oda, hogy felismerjük, ezekre a könyvekre mindenkinek szüksége van. Mindenkinek, aki az életben keresi, vagy megtalálta a hitet, és a krisztusi szeretetet. Aki elakadt, aki kíváncsi, aki magányos, aki elhagyatott, aki tudásra szomjas, aki fél, aki szeret, aki örül, mindenki megtalálja a lelki táplálékot ezekben a könyvekben.

Rólunk

A Szent Imre Öröksége Alapítvány 1996 óta működik Kaposváron.

Megalakulásától a legfontosabb célja a családnak, mint a társadalom legkisebb egységének támogatása, kiemelten a nagycsaládokban élő gyermekek és fiatalok segítése a prevenció eszközeivel

Működésünk első két évtizedében a következő feladatokat vállaltuk:

 • korai fejlesztő játszóház működtetése (0-6 éves korig), védőhálózat építése különböző okokból hátrányos helyzetű (fogyatékosság, családi állapot, létminimumból élő, munkanélküli) rászorulók részére
  szabadidős ifjúsági (6-14 éves korig) és családi programok, rendezvények szervezése
 • preventív családvédő, gyermeknevelést, életvezetést, személyiségfejlesztést, párkapcsolatot támogató, védő tréningek, képzések, előadások, tanácsadás szervezése, szociális segítségnyújtás rászorulóknak, támogató csoportok működtetése
 • 2000-től megjelentetjük Varga László püspök atya életvezetési témájú könyveit
 • 2010-től kétcsoportos családi napközit, 2012-2017 között családi bölcsődét működtettünk, melynek fenntartását 2018-ban a Kaposvári Egyházmegye vette át

Szervezeti működésünkben egyre jobban erősödtünk: nyitottunk a városban dolgozó állami, önkormányzati intézmények és a civil szervezetek felé is. Együttműködtünk:

 • a Kaposvári Egyetemmel a „Csecsemő és gyermekgondozó” képzésében, mint az Egyetem családi napközi, majd bölcsőde gyakorlati képzőhelye
 • kapcsolatban álltunk többek között a Városi Védőnői hálózattal, a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságával
 • az Egyetem Pedagógus Továbbképző- és Szolgáltató Intézettel bekapcsolódtunk a városban működő továbbképzésekbe a legfrissebb gyermeknevelési, fejlesztési rendszerek elsajátítása érdekében
 • együttműködtünk a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Önkéntes Centrumával önkéntesek fogadásában
 • több kaposvári középiskolából fogadtunk fiatalt a közösségi szolgálat keretein belül

2018-tól alapítványunk átalakulása során másra kaptunk hívást a Jóistentől. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társadalmi változások mentén a különböző életállapotokban élő személyek keresztény alapokra felépülő életének megerősítése, sebeinek gyógyítása.

A Szent Imre Kiadó által kiadott könyvek, valamint a könyveken keresztül az Evangélium üzenetének továbbadása Varga László atya – valamint hasonló keresztény szellemiséget képviselő szerzők – műveinek széles körű terjesztése által. Az eddig más területen szerzett tapasztalatainkat felhasználva elindultunk a lelki segítségnyújtásnak egy másik útján, amelyről a Küldetésünkben részletesen is olvashatnak.