Varga László

Josip Lončar

Udvardy Márton

Varga László

 

Varga László 1956. augusztus 17-én született Tapolcán. Előbb a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végzett filozófiai és teológiai tanulmányokat. 1982. április 17-én szentelték pappá Tapolcán, a Veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1987-től 1993-ig Somogysámsonban plébános.
1993-ban a kaposvári Szent Imre-plébánia plébánosává nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója, valamint 2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. 2017. március 25-én Ferenc pápa kinevezte a Kaposvári Egyházmegye püspökének és május 13-án püspökké szentelték.
1993-tól folyamatosan kórházlelkészként, közben 1994-98 között börtönlelkészként, majd 1998-2009 között a Szent Imre Kollégium igazgatójaként is dolgozott a plébániai munka mellett. A mindennapi szentségimádás papi életének középpontjává vált. Pappá szentelésétől kezdve szervezi a közösségeket, hitoktatást végez, folyamatosan előadásokat, prédikációt, és nyaranta lelkigyakorlatot tart Isten szeretetéről. 2002 óta évente jelennek meg lelkigyakorlatos könyvei.
Lelkipásztori munkájában és könyveiben megismerhetjük az Istenhez és a felebaráthoz vezető irgalmas szeretet útját, amelyre minket is hív.
Püspöki jelmondata egyetlen szó: „IRGALOM”.