Kiadványaink

Varga László:
A Szentgyónásról 1.

„Ezekből a könyvekből a papok megtanulhatják, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk.”
(Dr. Péteri Pál pápai prelátus, atya)

Varga László:
A Szentgyónásról 2.

„Ezekből a könyvekből a papok megtanulhatják, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk.”
(Dr. Péteri Pál pápai prelátus, atya)

Josip Lončar:
Rózsafüzér II.

„Tankönyv az imáról. Hiánypótló mű! Nagy segítség azoknak, akik szeretnék megérteni Istent, Mártát, a Szenteket, végső soron önmagukat. A könyv külön érdeme, hogy az elméleti fejtegetéseken túl részletes és gyakorlatias eligazítást nyújt mind a csoportban, mind az egyedül imádkozók számára. Csak ajánlani tudom.” 

(Dr. Rumszauer Miklós atya)

Varga László:
Félelem nélkül

„Vegyük észre a fényt! Erre szólít Varga László atya könyve. A fényt, amely elűzi a sötétséget, és félelem nélküli hitünkre világít. Miért félünk? Hogyan győzhetjük le félelmeinket? Ezekre a nem is egyszerű kérdésekre válaszol a könyv, amelyben segítségül hívják a Szentírás és Faustina nővér Naplóinak vigasztaló gondolatait is.” 
(Rozsos Gábor tanár)

Varga László:
Embernek lenni:
szeretni és szeretve lenni! 1. 

„Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom, segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.”

(Janig Péter kórházlelkész)

Varga László:
Embernek lenni:
szeretni és szeretve lenni! 2. 

„Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom, segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.”

(Janig Péter kórházlelkész)

Varga László:
Apokalipszis

„Az apokalipszisről írni és azt újszerűen értelmezni csak a szív bátorságával lehetett. Ahhoz azonban, hogy hittel valljuk és már itt a Földön vállaljuk a szeretetkapcsolatot Jézussal, a szív tisztasága kell. Ehhez kaptunk bátorságot ebből a könyvből, lendületet a végső dolgok, az apokalipszis új, örömhírként való értelmezése által.”
(Kőrösiné Merkl Hilda)

Varga László:
A szellemi harc

„Mihelyt megszülettünk, máris „harcba” keveredünk. Az újszülöttnek ez életjele, az első sírás. Jézusnak is „elérkezett az órája”, ami már a Lélek szabadságharca volt a Sötétség ellen. A világ végéig hátramaradó időben ránk vár a Hűség harca. Erről szól Varga László kaposvári plébános negyedik lelkigyakorlatos könyve.”
(Balás Béla megyéspüspök)

Udvardy Márton:
Végrendelet vagy küldetés

„Misszió nem csupán az, amikor külföldre megyünk idegen népekhez. Sokkal inkább az, amikor az ismerőseinknek mutatjuk be Jézust: evangelizálom a barátot, a családtagomat, a munkatársamat… Imádkozom értük, szolgálom őket tettekkel, és amikor eljön az ideje, tanúságot teszek nekik az én Jézusomról, hogy megismerjék őt és megtérjenek hozzá.”
(Gyuris Gellért)

 

Varga László:
Istengyermekek

„Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert.” (Ter. 1,26) Bizonyára azt akarja, hogy valóban minél inkább hasonlóvá legyünk hozzá. Nem istenek, hanem isteni teremtmények, vagyis „gyermekei”. Ez a boldogságunk, az istengyermekség. Ez a könyv lelkigyakorlatban elhangzott és sokakkal átbeszélt tanítása.”
(Futó Károly)

Varga László:
A szeretet új pünkösdje

„Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. A lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat, de lelki fejlődéseteket az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé.” 

(Dr. Hörcsik Edit pszichiáter)

Varga László:
A halál tehetetlen

„A halál tehetetlen – így Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti nekünk. Valósággá igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget számunkra … úgy, hogy a halál már nem a sokunk által rettegett ellenség.”
(Dr. Jávor Ferencné)