a megjelenés sorrendjében (elöl a legfrissebbek)

Varga László:
Szellemi harc 2.0

A könyv az értelem útján juttat el minket a szív mély hitéhez, hogy a szívünkkel is lássuk, felismerjük a bennünk élő, minket megváltó Jézust. Miért nem félt Ő, miért félünk mi? Hogyan válhatunk mi is hasonlóvá hozzá a legkiélezettebb, legtragikusabb helyzeteinkben, amikor jó döntést kell hoznunk? Ehhez kapunk óriási segítséget a könyv elolvasása által.
(Csókay András)

Udvardy Márton:
Új életforma Imádság az élet

A keresztény életszentség nem sikertörténet, hanem kapcsolat. Sebzettség, megtöretés, gyógyulás és szabadulás Krisztusban. Szeretettel ajánlom ezt a kis könyvet, mert nekem is segített. Te vedd és olvasd, én pedig imádkozom érted is, hogy szabadságra juss!
(Varga László megyéspüspök)

Varga László:
Legyetek követői(m)

Amikor először találkoztam Laci atyával, egymás után leraktam eléje a köveket, amelyeket évek óta gyűjtögettem, cipeltem magamban. Az első mondata ez volt: „Örülök, hogy téged is szeret az Isten.” És a kövek hirtelen eltűntek, mintha sohasem lettek volna. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki köveket cipel.”
(Görgényi Tamás)

Varga László:
Felemelő

„Ez a könyv egy felénk nyújtott aranytálca, amelybe Laci atya összegyűjtött az ajándékokból egy nagy csokorra valót. Vajon le tudjuk-e venni azokat, amelyek nekünk szólnak? Meghalljuk-e, hogy melyiken keresztül hív Isten minket egy új, kibontakozó, teljes életre? Kívánom, hogy a könyv mindenki számára hozza el Isten országát itt és most.”
(Komár Nelli)

Josip Lončar:
A Szentmise

„Josip Loncar A szentmise című könyve az Úr utáni vágyakozásból született. Meg akarja mutatni mindannyiunknak, hogyan válaszoljunk erre a felfoghatatlan, lángokkal ölelő, végtelen és pótolhatatlan szeretetre, hogyan lehet a szentmise a megszokás, vagy a parancs betartása helyett az Istennel való személyes, bensőséges találkozás titokzatos lehetősége.”
(Fábry Kornél atya)

Varga László:
Irgalom

„Valakinek mondtam: Az idei lelkigyakorlat a csúcs! A következő évben előző mondatomat visszavontam, mert az idei a csúcs! Ez évről évre így megy… Így vagyok Püspök atya könyveivel: egyre magasabb csúcsokra vezet – vagy másképpen fogalmazva – egyre mélyebbre vezet az erdőbe, ahol csodálatos titkokat talál az ember.”
(Somos László atya)

Varga László:
Kiválasztottság és küldetés

„A pesti Szent István könyvesboltban gyakran megfordulok, és egy alkalommal Sándor Gyuri barátommal együtt csócsáltuk az újabb könyveket. Ő hívta fel a figyelmem Laci atya könyvei-re. Rögtön vettem jó néhány példányt, és gőzerővel, nagy örömmel olvastam a sorait. Rögtön fel is hívtam, szeretettel gratuláltam neki: REMEKEK!”
(Eperjes Károly színművész)

Josip Lončar:
Szeretném, hogy élj

„Josip Loncar Szeretném, hogy élj című könyve önvizsgálatra indít, vajon hitben élünk-e? Egyben meghív minden olvasót egy mélyebb és szorosabb kapcsolatra Jézus Krisztussal. A szerző elmélkedésre, lelkigyakorlatra hívja az olvasókat, és aki enged a hívásnak, rátalál az Életre!”
(Varga László kaposvári megyéspüspök) Jelenleg kiadónknál nem elérhető, szeptember 20. után rendelhető lesz!

Varga László:
Szemlélődés


„Varga László a nagy célokat – Istenhez tartozni – sohase téveszti össze a nagy szavakkal. Tudja, hogy minden, ami Istenről, a Vele való kapcsolatról szól, csak töredékes. Isten túl van a szavakon és fogalmakon. Legújabb kötete is abba a feszültségbe von be bennünket, amely az Istenben meglévő személyes és végtelen között áll fenn.”
(Tolnai Mária)

Varga László:
Minden kegyelem


„Jézus szavaival élve, nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék (Mk 4,21). Igazi lámpás ez a könyv! Minden egyes lapján egy-egy régről ismert, örök érvényű igazság megdöbbentően egyszerű megfogalmazásban, és – talán ezért – az olvasóra katartikus erővel hatóan új köntösben fénylik fel.”
(Dr. Rumszauer Miklós atya)

Josip Lončar:
Az ima iskolája
A nyelvek imája

„Josip Lončar könyve segít a túlterhelt keresztényeknek abban, hogy ne váljanak “terheltté”, gyógyítja a lelki sebeket, a hit útjára vezeti az olvasót és segít helyes fogalmat alkotni Istenről. Gyakorlati tanácsai az Imaiskolában és a nyelveken szólás gyakorlásában is rendkívül hasznosak.”
(Varga László kaposvári megyéspüspök)

Varga László:
Testünk, a szeretet tanúja 1.

„Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. A lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat, de lelki fejlődéseteket az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé.”
(Dr. Hörcsik Edit pszichiáter)

Varga László:
Testünk, a szeretet tanúja 2.

„Elsősorban fiatal keresőknek szól ez a könyv. Jegyességre, házasságra való előkészítésre hív. Jó kis kézikönyvre találnak a papok, lelkipásztorok is Laci atya írásában. Ajánlom azoknak is, akik családi értékek mentén felnőve kissé eltávolodtak hitüktől, a keresztény értékektől, szemlélettől, és elfelejtették a szentségek gyógyító erejét.”
(Dr. Magyar Balázs)

Josip Lončar:
Rózsafüzér I.

„Csak a „legek” szintjén tudom méltatni Josip Lončar művét. A szerző úgy beszél Istenről és a Szűzanyáról, hogy közben imádkoztat. Nagy segítség azoknak, akik elmélyülten, tudatosan szeretnének imádkozni. Hiteles, őszinte minden vonatkozásban. Nyugodtan állíthatom, hogy a legjobb írás, amit ebben a témában eddig olvastam.”
(Dr. Rumszauer Miklós atya)